معاون امور برق و انرژی وزارت نیرو و مدیرعامل شرکت توانیر و نیز رئیس کمیته اجرایی کنفرانس شبکه های توزیع برق با اهدای لوحی از حضور فعال مدیرعامل و همکاران توزیع برق استان قم در بیستمین کنفرانس شبکه های توزیع برق در شهر زاهدان تشکر و قدردانی کردند.
رئیس شورای هماهنگی مدیران استانی وزارت نیرو در استان خراسان رضوی از حضور فعال شرکت توزیع نیروی برق استان قم در هفتمین دوره از مسابقات سراسری فوتسال پیشکسوتان وزارت نیرو که در آبان و آذر سالجاری برگزار گردید،با اهدای لوحی تشکر و قدردانی کرد.
شرکت توزیع نیروی برق استان قم بر اساس ارزیابی شرکت توانیر به عنوان یکی از سه شرکت برتر در زمینه استقرار اطلاعات مکانی GIS در سال 92 انتخاب گردید.
بر اساس ارزیابی ستاد اقامه نماز استان قم در مورد برنامه ها و عملکر ادارات استان در امر خطیر نماز در سال 92، و بر اساس نظر هیات داوران،شرکت توزیع نیروی برق استان قم به عنوان دستگاه " شایسته تقدیر" معرفی شد.
استاندار قم از "مهندس سید محمد حسن موسوی بقا" به عنوان کارمند نمونه توزیع برق استان قم تشکر و قدردانی کرد.
استاندار قم از "مهندس محمد حسین فلاح" به عنوان کارمند نمونه توزیع برق استان قم تشکر و قدردانی کرد.
استاندار قم از "مهندس وحید افراز" به عنوان کارمند نمونه توزیع برق استان قم تشکر و قدردانی کرد.
سازمان ملی زمین و مسکن از تلاش و زحمات شرکت توزیع نیروی برق استان قم در جهت تأمین برق تعداد 4 هزار و دویست و هفت واحد مسکونی از پروژه های مسکن آن استان تشکر و قدردانی کرد.
شرکت توزیع نیروی برق استان قم بر اساس عملکرد سال 92 در ارزیابی ستاد اقامه نماز استان قم به عنوان دستگاه "شایسته تقدیر " معرفی شد.6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0