کارشناس پورتال

علیرضا فرزان

 
شماره تماس :
025-38806384
 
پست الکترونیک :
ict[at]qepd.co.ir

 

کارشناس میز خدمت

سید علی غفوری

 
شماره تماس :
025-38806384
 
پست الکترونیک :
ict[at]qepd.co.ir
6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0